شرکت راهکار نوین سیاق یک شرکت نرم افزاری است که به پشتوانه نزدیک ربع قرن تجربه محصولات حوزه ERP و BPMS خود را در قالب SEYAGHERP ارائه میکند. مشتریان این حوزه معمولا قبلا سیستمهای یکپارچه نرم افزاری سیاق را در حال استفاده دارند و برای توسعه زیر ساخت عملیاتی خود کوچ به کسب و کار فرآیند محور و همچنین پوشش نیازهای خاص کسب و کار خود از خدمات این شرکت بهره مند میشوند.

سیاق با ابزارهای سیستم ساز و مدیر گردش کار و زیر ساخت آماده خود میتواند پروژه های بزرگ نرم افزاری را کم هزینه تر و سریعتر از بقیه همکاران محترم انجام و تحویل دهد.

حوزه فعالیت

موضوع فعالیت شرکت اجرای پروژه‌های ERP و همچنین پروژه‌های بزرگ نرم افزاری می‌باشد. چنانچه نیاز نرم افزاری سازمانی به لحاظ و حجم و حساسیت‌ها و نیازهای خاص با سیستم‌های آماده نرم افزاری سیاق و سایر نرم افزارهای موجود بازار پاسخ نگیرد در قالب اجرای پروژه ERP این شرکت می‌تواند ارائه خدمت نماید.

در این مدل استقرار سیستم‌های آماده نرم افزاری یکپارچه به عنوان زیر ساخت از یک سو شروع می‌شود و از سوی دیگر تیم فنی سیستم ساز سیاق با تحلیل نیازهای خاص و انتظارات کارفرما اقدام به ارائه راهکار و اجرای آن با کمک سیستم ساز در محل مشتری می‌نمایند. امکان اجرای هر نظام بومی شده و تغییر سورس‌های نمونه‌های آماده سیاق در محل مشتری با تیم اعزامی وجود دارد.

همچنین شرکت آمادگی اجرای پروژه‌های بزرگ نرم افزاری و خاص منظوره را نیز دارد.