رویکرد ERP سیاق

در این رویکرد پیشنهاد مکانیزاسیون نرم افزاری با نگاه به وضعیت و انتظار فعلی سازمان شروع میشود ولی ظرفیت ارتقا و توسعه در پله‌های بالاتر سازمانی با توجه به ارایه محصول بر بستر سیستم ساز بدون ایجاد هزینه اضافی دیده میشود.

نظام گردش اطلاعات و استفاده از نرم‌افزار در کسب و کارها سطوح یا پله‌های تعریف شده‌ای دارد که به شکل ذیل طبقه‌بندی گردیده‌است:
سطوح مختلف مکانیزاسیون نرم‌افزاری در بازار ایران

تهیه و استفاده از نرم‌افزار علاوه بر هزینه‌های نرم‌افزار، هزینه‌ها چالشهایی را نیز در روند کاری سازمان ایجاد می‌کند که اگر جنس این چالشها از جنس توسعه و بزرگ شدن سازمان و ارتقا فرهنگ سازمانی آن باشد درست بوده و انجام آنها الزامی و اجتناب ناپذیر است.

لازم است توجه بالایی صرف این موضوع شود که نرم‌افزار ماهیتاٌ برای جریان کار جاری و جریان کار سالهای آتی سازمان خریداری و مستقر شده و داده‌های سازمان بر روی آن منتقل میشود. اینکه قابلیت یا تکنیکی از نرم‌افزارها را سازمان فعلا نیاز ندارید دلیل این نیست که در آینده نیازی به آن نخواهد داشت. ارتقا سازمان به هر کدام از پله‌های گفته‌شده در طبقه‌بندی فوق در مدت کوتاهی باعث ایجاد انتظار از قابلیت ها و مزایای پله بالاتر خواهد شد.

لذا لازم است نرم‌افزار انتخابی در یک سازمان رو به رشد امکان ارایه تمام قابلیتها و نیازهای پله‌های فوق را داشته باشد.

نرم افزار سیاق قابلیت و ابزارهای لازم برای ارتقا سازمان شما تا لایه سازمان بهره ور را در اختیارتان قرار می‌دهد.

لایه هفتم یا لایه سازمان هوشمند جزء آخرین تکنولوژی ها است و در حال حاضر نمونه اجرا شده کاملی در سطح دنیا ندارد. ابزارهای لازم و الزامات رسیدن به این لایه در واحد تحقیق و توسعه سیاق درحال بررسی است.

گروه نرم‌افزاری سیاق با بررسی و شناخت وضعیت فعلی سازمان شما، نسبت به ارایه راهکار برای حرکت پله‌به‌پله و رسیدن به سازمان بهره ور اقدام می‌نماید و در این رهگذر بازوی فناورانه شما در مدیریت کسب و کار خواهد بود.

راهکارهای سیاق در بستر ERP و سیستم ساز ارایه می‌شوند به همین دلیل در هر زمان قابلیت ارتقا بدون تحمیل هزینه ریالی و هزینه سازمانی را برای شما خواهند داشت. بنابراین شما می توانید برای آغاز مسیر هوشمندی قدم اول را با انتخاب یک پکیج یکپارچه نرم افزاری برداشته و در گام‌های بعدی به سازمان بهره ور ارتقا پیدا کنید.

ما در شرکت راهکار نوین سیاق اجرای پروژه‌ها و ارایه خدمات به مشتریان با دیدگاه فوق را رویکرد ERP می نامیم.