راهکار جامع مدیریت فرآیند های کسب و کار سیاق

امروزه یکپارچگی تکنولوژی مدیریت فرآیند‌های کسب و کار و مدیریت عملکرد سازمان یک الزام جهت سازمان‌هایی است که بدنبال جایگزینی رویکرد مبتنی بر عملکرد به جای رویکرد‌های سنتی سازمان می‌باشند- فرآیند ارتباط استراتژی‌ها با اهداف و الزامات کاری به گونه‌ای در سطح سازمان شکل خواهد گرفت تا از منابع سازمان به بهترین نحو استفاده گردد.

شناسایی فرآیند‌های تعالی با بهبود رویکرد استراتژیک

توانایی سازمان شما در برآورده نمودن دقیق نیاز‌های مشتریان با هزینه‌ مقرون به صرفه و در زمان مناسب به عنوان یک شاخص مهم و مزیت قابل ملاحظه رقابتی محسوب می‌گردد. به منظور دستیابی به این هدف، سازمان‌های موفق اقدام به تغییر ساختار سازمانی خود از حالت سازمان‌های وظیفه‌ای به سازمان فرآیندی با استفاده از پیاده‌سازی رویکرد مبتنی بر مدیریت فرآیند‌های کسب و کار در سطح سازمانشان نموده‌اند. BPM یک متدولوژی مدیریتی است که موجب تغییر نگرش حرفه‌ای در سطح سازمان و تمرکز بر بهبود و رشد فرآیند‌های تاثیرگذار بر تحقق اهداف اصلی و متعالی سازمان می‌باشد. این متدولوژی همچنین موجب می‌گردد فرآیند‌های دارای ارزش افزوده جایگزین ساختار‌های وظیفه‌ای و سنتی گردند (مثال: بازازیابی، تولید و مالی) و به عنوان هدایت گر و حرکت دهنده فعالیت‌های کاری عمل می‌نمایند.

مدیریت فرآیند های کسب و کار

پیاده ‌سازی مناسب تفکر BPM‌ در سطح سازمان ضمن افزودن تمرکز، هدف و جهت به سازمان، منابع قابل توجهی از مزیت‌های رقابتی استراتژیک را با کاهش مدت زمان‌های شناسایی بازار هدف، تبدیل سفارش به درآمد و کاهش هزینه‌های تولید علیرغم افزایش سطح کیفی می‌گردد. تغییر تمرکز سازمان از رویکرد وظیفه ای به فرآیندهای کاری، به سازمان امکان مدیریت موثر تغییرات در محیط کار را می دهد. همانطور که بهبود هر یک از فرآیند‌های سازمانی نه فقط بروی یک واحد و یا دپارتمان بلکه بر کل سازمان تاثیر‌گذار خواهد بود. این تغییر تمرکز سبب افزایش چالاکی سازمان در استفاده موثرتر از موقعیت‌ها و شانس‌های کسب و کار به محض وقوع آن‌ها می‌گردد. یکی از اصلی‌ترین فاکتور‌های موثر در تغییر تمرکز سازمان از انجام ماموریت‌های سازمانی بر اساس چینش وظیفه‌ای به بهبود رویکرد فرآیند محور در انجام وظایف و اجرای BPM، برقراری ارتباط هوشمندانه بین فعالیت‌ دپارتمان‌های سازمانی، مدیریت استراتژی‌های سازمان و شاخص‌های عملکردی سازمان می‌باشد. در حقیقت این ارتباط تضمین کننده همسویی فرآیند‌های کسب و کار با اجرای استراتژی‌ها خواهد بود، به گونه‌ای که هریک از انحرافات و خطا‌های کاری به سرعت شناسایی و رفع می‌گردند.

برخلاف بسیاری از ابزاری‌های اجرای BPM دیگر که نیازی به تعیین استراتژی‌ها جهت هدایت فرآیند‌های کاری نداشته و به همین دلیل با مشکلات عدیده‌ای در هنگام پیاده‌سازی و عملیاتی‌سازی مواجه هستند، سیستم مدیریت فرآیند‌های کسب و کار سیاق زیرساختی جامع، ساده و سریع را در جهت اجرای کامل چرخه BPM از مدیریت استراژیک سازمان تا تحلیل فرآیند‌ها و ارزیابی تاثیر‌گذاری استراتژی‌ها را ارائه می‌نماید. ارائه زیر ساخت هوشمند کنترل فرآیند‌ها به همراه ابزار‌هایی با کاربری بسیار ساده و سرعت پیاده‌سازی و بومی‌سازی بالا به پرسنلی از سازمان که مستقیماً درگیر فرآیند‌های کسب و کار می‌باشند و به طورهمزمان کاهش سرانه هزینه‌های سازمان به پایین سطح همواره در مرکز توجه BPM سیاق قرار دارد. راهکار نرم‌افزاری BPM سیاق علاوه بر ایجاد بستر مناسب جهت بهبود مدیریت مبتنی بر عملکرد و نتیجه گرا ارائه گر ابزار‌هایی توانمند جهت مدیریت استراتژیک، استخراج فرآیند، تحلیل و طراحی فرآیند‌های استخراج شده، اتوماسیون فرآیند‌ها، سنجش عملکرد و هوش سازمانی (کسب و کار) نیز می‌باشد. زیر ساخت یکپارچه و مبتنی بر وب این راهکار، تعریف نوینی از تعاملات حرفه‌ای، کنترل نقش‌ها و بهبود مستمر را همزمان با قابلیت بومی سازی سریع و منعطف، در زمان‌های رکود و بحران، به سازمان استفاده کننده ارائه می‌نماید.

توسعه نگرش کسب و کار مبتنی بر فرآیند BPM سیاق

یکی از زمینه‌های نوین فعالیت شرکت ما با هدف تولید ارزش در سطح سازمان‌هایی که استفاده کننده ابزار‌های نرم‌افزاری ما هستند راهکار مدیریت فرآیند‌های کسب و کار سازمان می‌باشد. BPM سیاق سازمان را قادر به مدلسازی، طراحی، اجرا، بهینه‌سازی و ایجاد انعطاف در فرآیندهای داخلی و استراتژیک می‌سازد. این راهکار علاوه بر هماهنگی و یکپارچه‌سازی گردش‌های کار انسانی سازمان موجب هدایت بهینه فعالیت‌های ارزش ساز و اتوماتیک نمودن مدیریت فاکتور‌های اصلی و استثنائات تاثیر‌گذار می‌گردد. شاید بیشتر از هر ارائه کننده ابزار‌های یکپارچه ساز دیگر، شرکت سیاق علاوه تمرکز بر فرآیند‌های ساخت یافته به فرآیند‌های ساخت نیافته نیز تمرکز نموده‌است، فرآیند‌هایی که به جرات بیش از %80 فعالیت‌های کسب و کار ما به آنها مرتبط می‌شود.

اصلی‌ترین دلیل تجربه موفق شرکت سیاق در توسعه راهکار‌های مدیریت فرآیند‌های کسب و کار، باور بر تاثیر عظیم مدیریت صحیح فرآیند‌های کاری بر توسعه عملکرد و تحقق اهداف متعالی سازمان می‌باشد. درحال حاضر بسیاری از سازمان‌ها بخصوص در مجموعه‌های فعال در زمینه‌ ارائه خدمات مشاوره و ساخت و اجرا BPM ما را به عنوان ابزاری قابل اطمینان جهت طراحی و پیاده‌سازی فرآیند‌های پیچیده کسب و کار و مدیریت زنجیره ارزش سازمان یافته‌اند.

همچنین ابزار‌های مدیریت گردش کار سیاق و BPMN سیاق با هدف صحه ‌گذاری بر تغییرات فرآیندی امکانات متعددی نظیر : آنالیز آماری از تغییر در هزینه‌ها، زمان‌ انجام کار و بهبود کیفی را در سطوح مختلف کارشناسان، کارشناسان ارشد و مدیران و به صورت‌های مورد نظر کاربر نظیر: نمودار‌های تحلیل آماری درختی، گرافیکی، مقایسه‌ای،‌گیج، گراف،‌تقویمی و ... ارائه می‌نماید.

مدیریت فرآیند های کسب و کار

1 : با ارائه گزارشات هوشمند سازمانی، فرآیندهای معیوب از لحاظ کارایی و یا فرآیندهایی که نیازمند تغییر در اجزا سازنده و یا ارتباطات درون فرآیندی می باشند، را معرفی می نماید.

2 : BPM سیاق با هدف صحه گذاری بر تغغیرات فرآیندی امکانات متعددی مانند آنالیز آماری از تغییر در هزینه ها، زمان انجام کار و بهبود کیفی را در سطوح مختلف ارائه می نماید.

3 : BPM سیاق، سازمان را قادر به مدلسازی، طراحی، اجرا، بهینه سازی و ایجاد انعطاف در فرآیندهای داخلی و استراتژیک می سازد.

4 : موجب هدایت بهینه فعالیتهای ارزش ساز و اتوماتیک نمودن مدیریت فاکتورهای اصلی و استثنائات تاثیر گذار می گردد.